Voorwaarden

Goed om te weten

U bent als huurder verplicht in geval van beschadiging, vermissing of verloren gaan van werken, Mooxx kunstzaken hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen. De huurder is verplicht bij verhuizing het nieuwe adres door te geven. Het is verboden een kunstwerk te reproduceren of op een tentoonstelling te tonen zonder schriftelijke toestemming van Mooxx kunstzaken. Wanneer een kunstwerk niet wordt ingeleverd na de afgesproken huurperiode, zal de volledige waarde van het kunstwerk worden verhaald op de huurder. Kosten voortvloeiende uit de terugvordering van kunstwerken, of de waarde hiervan, komen volledig voor rekening van de huurder.